Menighedsråd 2020-2024

Nørre Tranders menighedsråd:

Erik Rasmussen, formand 

Jørgen Lund Mogensen, næstformand og formand for aktivitets- og musikudvalget

Inge-Lise Thomsen, kasserer

Steen Pedersen, kontaktperson

Svend Otto Jensen, formand for bygnings- og præstegårdsudvalget

Svend Jørgensen

Elmer Jespersen, kirkeværge

Christian Juul Mikkelsen

Claus Nielsen, It

Lis Beck 

Preben Bonde

Poul Erik Føns Sørensen

Aase Møller

Præster:

Oral Shaw

Anne Marie Munk Sørensen

Maiko Miyamoto

Jens Chr. Meldgaard, formand for diakoni- og børn/ungeudvalget

Medarbejder repræsentanter:  Christina Beltoft, organist og Lars Zindorff, gravermedhjælper

Sekretær:  Linda Tadsen, Administrationschef

Møder 2023.

Menighedsrådsmøderne afholdes ca. en gang om måneden, og er offentligt tilgængelige.
Møderne afholdes på Nørre Tranders Kirkecenter, Lemvigvej 100 mellem kl. 17.00 - 21.00
 

Torsdag den 12. januar

Onsdag den 25. januar

Onsdag den 1. marts

Onsdag den 22. marts 2023

Onsdag den 26. april

Onsdag den 24. maj

Onsdag den 14. juni

Onsdag den 23. august

Onsdag den 27. september

Onsdag den 25. oktober

Onsdag den 22. november

 

  Nørre Tranders Sogn   ·   Lemvigvej 100, 9220 Aalborg Øst       +4598157205       noerretranders.sogn@km.dk